Totaalopdrachten

Hedendaagse bouwprojecten zijn meer dan de som van de disciplines. Ze zijn het resultaat van een geïntegreerde aanpak. Het creatieve proces beweegt zich tussen bouwtechnische kansen en beperkingen.

Wij werken projectmatig vanuit een streven naar duurzaamheid en harmonie tussen mens en omgeving. Via een permanente toetsing en coördinatie garanderen we de kwaliteit doorheen heel het proces. Talboom staat daarbij ook in voor het project- en het constructiemanagement.

VUB studentenflats XY nieuwbouw

Talboom Group wint samen met Conix Architects prestigieuze wedstrijd voor de Vrije Universiteit Brussel. De VUB bouwt een duurzaam, ecologisch en toekomstgerichte campus met 650 nieuwe studentenkamers, 11 nieuwe auditoria, onderzoeksruimtes, een raadzaal, publieke voorzieningen en culturele infrastructuur. Talboom is verantwoordelijk voor de stabiliteit en duurzame technieken. “De functiemenging van onderwijs, onderzoek, cultuur, wonen, werken en ontspannen creëert een integrale campus waar zowel eenheid als diversiteit een plaats krijgen. Het ontwerp is in volle uitvoering.


Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons