Totaalopdrachten

Hedendaagse bouwprojecten zijn meer dan de som van de disciplines. Ze zijn het resultaat van een geïntegreerde aanpak. Het creatieve proces beweegt zich tussen bouwtechnische kansen en beperkingen.

Wij werken projectmatig vanuit een streven naar duurzaamheid en harmonie tussen mens en omgeving. Via een permanente toetsing en coördinatie garanderen we de kwaliteit doorheen heel het proces. Talboom staat daarbij ook in voor het project- en het constructiemanagement.

Puurs – Nieuwbouw Beyers Koffie

Talboom stond in voor het hele nieuwbouwproject met 4 verdiepingen kantoren, productiehallen voor koffiebranderij, opslagruimtes voor koffie en verpakkingsmateriaal, technische lokalen, parkeerterreinen, riolering en ondergrondse waterzuiveringsinstallatie.

  • 2009

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons