Totaalopdrachten

Hedendaagse bouwprojecten zijn meer dan de som van de disciplines. Ze zijn het resultaat van een geïntegreerde aanpak. Het creatieve proces beweegt zich tussen bouwtechnische kansen en beperkingen.

Wij werken projectmatig vanuit een streven naar duurzaamheid en harmonie tussen mens en omgeving. Via een permanente toetsing en coördinatie garanderen we de kwaliteit doorheen heel het proces. Talboom staat daarbij ook in voor het project- en het constructiemanagement.

Tielt - Winge : Busstelplaats De Lijn

We waren verantwoordelijk voor de architectuur en engineering van deze stelplaats voor De Lijn met een dienstgebouw, onderhoudscentrum en tank- en wasstraat. Rond het terrein is een zicht- en geluidsscherm voorzien. Ook de bushalte aan de straatzijde werd door ons ontworpen.

  • 2013

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons