Totaalopdrachten

Hedendaagse bouwprojecten zijn meer dan de som van de disciplines. Ze zijn het resultaat van een geïntegreerde aanpak. Het creatieve proces beweegt zich tussen bouwtechnische kansen en beperkingen.

Wij werken projectmatig vanuit een streven naar duurzaamheid en harmonie tussen mens en omgeving. Via een permanente toetsing en coördinatie garanderen we de kwaliteit doorheen heel het proces. Talboom staat daarbij ook in voor het project- en het constructiemanagement.

Nieuwbouw Purna 100

13.500 m² opslagruimte met laadkaden, parkeergelegenheid en buitenaanleg. De 3 magazijnen van elk 4.500 m² kunnen worden samengevoegd. De nieuwbouw is technisch onafhankelijk van de bestaande gebouwen. Data en telefonie worden wel gekoppeld.

  • 2009

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons