Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Sanering Antwerpse Ruien

Bezinking en verdamping van afvalwater tastten de bodem en de gewelven van de 19e-eeuwse Antwerpse ruien aan. Via aparte, DWA-kanalen voor het afvalwater loste Talboom deze problemen op. Het afvalwater wordt nu rechtstreeks naar de collector gevoerd.

  • 2010

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons