Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Boom - Heraanleg Kerkhofstraat, Kapelstraat en Pachterslei

De Talboom Group zorgde met dit ontwerp voor de aanleg van een optimaal gescheiden stelsel waarbij een delicaat evenwicht werd bereikt in het RWA-stelsel. In bestaande toestand werd er immers regelmatig wateroverlast vastgesteld thv de Varkensmarkt en zelfs met de geplande ingrepen was dit probleem slechts door een gezamenlijke rioleringsvisie weg te werken ( combinatie van gescheiden riolering, plaatsing van een overstort en lokale berging juist ten behoeve van de Varkensmarkt ). Een zwaar lozingspunt op de Rupel werd gesaneerd.

  • 2012
  • 1.934.068,70 €

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons