Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Wemmel - Collector Maalbeek

Talboom legde een collector aan vanaf sportpark De Nekker in Meise tot aan J. Vandenbroeckstraat in Wemmel. Verder richtten we de Zijp tussen de S. Morselelaan en de Bouchoutlaan volledig opnieuw in. Aan de werken kwamen heel wat speciale uitvoeringsmethoden te pas.

  • 2009

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons