Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Grimbergen - VBR - Bruinborrebeek

Dit project omvat de aanleg van riolering en wegenis in de Van Akenstraat vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg, de Poldervoetweg, de Noodbeekstraat en de Bietstraat tot opvangen lozingspunt Meise. De gemeente Grimbergen participeerde in dit project door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Van Akenstraat, gecombineerd met de volledige vernieuwing van de bovenbouw.

  • 2008

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons