Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Woluwe - Collector C

Talboom legde een collector aan van Diegem tot aan de zuiveringsinstallatie van Brussel-Noord. De collector transporteert het vuile water van ongeveer 250.000 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand. De opdracht vereiste complexe technieken.

  • 2008

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons