Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Bornem - Wegenis-, riolerings- en omgevingswerken wijk 'Priesterveld'

Dit project omvat de verwezenlijking van wegen-, riolerings- en omgevingswerken ten behoeve van 8 nieuwbouw koopwoningen.

  • 2011

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons