Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Wemmel - Collector Amelvonnebeek fase 2

Het Aquafinproject 97.245 staat in voor het transport van de vuilvracht vanaf de Biesboslaan te Merchtem via de Steenweg op Merchtem, de De Keersmaekerlaan, doorheen de velden richting de Korenveldlaan, de Neerhoflaan, de Leeuwerikenlaan, de Amelgemweg om via Bosch aan te sluiten op het project Amelvonnebeek fase 1.

  • 2010

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons