Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Wegenis en riolering- aansluiting Onze-Lieve-Vrouw Waver

Talboom stond in voor de heraanleg van het IJzeren Veld, de Berlaarbaan en de Mechelbaan in functie van de verschillende snelheidszones en het mobiliteitsplan van de betrokken gemeenten. Wij zorgden ook voor de aanleg en aansluiting van de rioleringen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

  • 2010

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons