Omgeving en verkavelingen

Tot onze corebusiness behoort de aanleg van nieuwe wegen op verkavelingen en bestaande of nieuwe bedrijventerreinen.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Mechelen - Aanleg Heihoek fase 3

Talboom legde enkele centrumstraten in Mechelen opnieuw aan. De werken omvatten de vernieuwing van de bestaande riolering, de vernieuwing van de bovenbouw, de heraanleg van verhoogde kruispunten en de volledig vernieuwing van het Ganzendriesplein.

  • 2003

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons