Omgeving en verkavelingen

Tot onze corebusiness behoort de aanleg van nieuwe wegen op verkavelingen en bestaande of nieuwe bedrijventerreinen.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Puurs - Verkaveling Keulendam

Talboom legde de gemeentelijke verkaveling Keulendam in Puurs aan. De werken omvatten de aanleg van de wegenis, het behoud van het bestaande grachtenstelsel, de kruising van de wegenis met het grachtenstelsel en de inplanting van een centraal gelegen groen speelterrein en plein.

  • 2005

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons