Bodemonderzoeken

Als bodemsaneringsdeskundige type 2 zijn wij bevoegd voor het uitvoeren van alle studies met betrekking tot bodemverontreiniging.

Denk maar aan het opmaken van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten, het voorbereiden en begeleiden van saneringen, rapportage en milieukundige begeleiding in het kader van grondverzet, rapportage in het kader van milieuhygiënisch onderzoek van baggerspecie ...

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons