Stabiliteit en technieken

Via stabiliteitsstudies vergroten wij de gebruiksmogelijkheden van gebouwen en de integratie van nieuwe bouwtechnieken.

We zijn ook gespecialiseerd in het beheersen van het energieverbruik en leveren onder meer de volgende diensten:

consultancy duurzaam bouwen, energie-audits en advies, alternatieve energietechnieken, Energie Prestatie Berekening (EPB), verlichtingstechnieken, elektrische en data-installaties, verwarming, verluchting en klimaatbeheersing …

Niel - Kantoren Waterfront

Talboom was verantwoordelijk voor het gedeelte technieken: HVAC (full airco met ventilo’s), elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, verlichting, data, telefonie, toegangscontrole, branddetectie, alarmcentrale, sanitaire installaties, brandbestrijding en liftinstallaties.

  • 2007

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons