Stabiliteit en technieken

Via stabiliteitsstudies vergroten wij de gebruiksmogelijkheden van gebouwen en de integratie van nieuwe bouwtechnieken.

We zijn ook gespecialiseerd in het beheersen van het energieverbruik en leveren onder meer de volgende diensten:

consultancy duurzaam bouwen, energie-audits en advies, alternatieve energietechnieken, Energie Prestatie Berekening (EPB), verlichtingstechnieken, elektrische en data-installaties, verwarming, verluchting en klimaatbeheersing …

Antwerpen - Verbouwing Rijksarchief

Talboom stond in voor de studie van de stabiliteit en de technieken voor de uitbreiding, de renovatie en restauratie van het Rijksarchief in Antwerpen over een totale vloeroppervlakte van 5.100 m2.

  • 2012
  • 5.000.000,00 €

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons