Stabiliteit en technieken

Via stabiliteitsstudies vergroten wij de gebruiksmogelijkheden van gebouwen en de integratie van nieuwe bouwtechnieken.

We zijn ook gespecialiseerd in het beheersen van het energieverbruik en leveren onder meer de volgende diensten:

consultancy duurzaam bouwen, energie-audits en advies, alternatieve energietechnieken, Energie Prestatie Berekening (EPB), verlichtingstechnieken, elektrische en data-installaties, verwarming, verluchting en klimaatbeheersing …

Wavre Nord - GSK WN170 – Live Viral Filling Facility

Talboom PharmaChem was met deze aanstelling verantwoordelijk voor het volledige EPCM management (engineering, aankoop en constructie management). Ook de integratie en de kwalificatie van de proces gebonden systemen (isolatoren en afvullijnen aangekocht door de bouwheer) behoorde tot de opdracht.

  • 2012

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons