Stabiliteit en technieken

Via stabiliteitsstudies vergroten wij de gebruiksmogelijkheden van gebouwen en de integratie van nieuwe bouwtechnieken.

We zijn ook gespecialiseerd in het beheersen van het energieverbruik en leveren onder meer de volgende diensten:

consultancy duurzaam bouwen, energie-audits en advies, alternatieve energietechnieken, Energie Prestatie Berekening (EPB), verlichtingstechnieken, elektrische en data-installaties, verwarming, verluchting en klimaatbeheersing …

Woonproject Oude Scheepswerf Rupelmonde

Het woonproject startte met 60 appartementen met ondergrondse parking bij de steiger. Later breidde het project uit met geschakelde dijkwoningen en handelsruimte. Talboom volgde de werf op en stond in voor de studie en uitvoering van stabiliteit en technische installaties.

  • 2010

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons