Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Bornem - Herinrichting parking Breeven

Het project omvat de uitbreiding van de bestaande parking van recreatiedomein Breeven. De projectzone is gelegen tussen de straat die het recreatiedomein ontsluit (ingang Barelstraat), de bestaande parking van het recreatiedomein en de achtertuinen van de woningen in de Barelstraat.

  • 2010

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons