Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Schilde - Waterstraatse Velden

Talboom legde enkele straten in Schilde opnieuw aan. De werken omvatten naast de heraanleg van wegverharding in KWS, kruispunten, fietspaden en opritten, ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de doorpersing van de Turnhoutsebaan en de heraanleg van grachten.

  • 2007

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons