Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Puurs – Collector Ruisbroek

Talboom voorzag verschillende straten in Ruisbroek van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, een aansluiting op de waterzuivering, ondergrondse leidingen en nieuwe openbare verlichting. Rij- en wandelzones en inplanting van bomen vergrootten de veiligheid voor fietsers en voetgangers

  • 2009

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons