Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Willebroek - Centrum Fase 2 Dr. Persoonslaan

Van het vroegere verkeerskluwen is vandaag in het cenrtrum van Willebroek niets meer te merken. Door beperking van de verkeersruimte konden drie deelruimten worden onderscheiden met een eigen thema: een kleurrijke bloemenvijver onder de watertoren, het park aan de schoolingang dat uitnodigt tot veelvuldig gebruik en een attractief waterplein nabij handel en horeca aan de Van Landeghemstraat. SB Talboom stond in voor de gesubsidieerde rioleringswerken en de technische uitwerking en opvolging van de werken.

  • 2011

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons