Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Tervuren - Heraanleg Dorpsplein Vossem

Heraanleg van de Dorpsstraat, de Stationsstraat, het plein ter hoogte van het oud gemeentehuis, de post en de oude pastorij tot aan het recreatief wandelpad langs de Voer.

  • 2006

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons