Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Bornem - Heraanleg Koningin Astridlaan

Het project omvat de heraanleg van de Koningin Astridlaan te Hingene. De Koningin Astridlaan is een verbindende lokale weg, waarbij de stroomfunctie primeert in het buitengebied of in het niet bebouwde binnengebied. Ook maakt de Koningin Astridlaan deel uit van het bovenlokale fietsroutenetwerk.

  • 2009

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons