Wegen en openbaar vervoer

Tot onze corebusiness behoren herinrichtingstudies van gemeente- en gewestwegen met het oog op een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Wij integreren hedendaagse en vernieuwende technieken in onze ontwerpen en kiezen voor duurzame materialen in een duidelijke vormentaal. Vanaf de conceptfase tot de uitvoering van de werken, staan wij in voor het hele proces.

Bornem - Fietspad Beerdonkstraat & Appeldijkstraat

Talboom legde zowel in Branst als Weert een tweerichtingsfietspad aan. Hierbij hielden we rekening met de ecologisch waardevolle vegetatie en creƫerden we bovendien paddentunnels en ecoduikers om de paddenpopulaties aan beide zijden van de weg met elkaar te verbinden.

  • 2007

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons