Ruimte en mobiliteit

Ons creatief team combineert verschillende ontwerpdisciplines waaronder architectuur, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en verkeerskunde. Wij geven ondersteuning op stedenbouwkundig en verkeerskundig vlak.

Zowel voor overheden als private ondernemingen staan wij in voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, streefbeelden, haalbaarheidsstudies, inrichtingsschetsen, mobiliteitsplannen en MOBER’s …

Willebroek - Aanleg fietstunnel station

Aanleg fietstunnel in samenwerking met ontwerpbureau Stramien. De toegang bestaat uit hellende vlakken en trapconstructies met sleuven om niveauverschillen op te vangen. Wij zorgden voor de detail engineering en de werfopvolging

  • 2011

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons