Ruimte en mobiliteit

Ons creatief team combineert verschillende ontwerpdisciplines waaronder architectuur, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en verkeerskunde. Wij geven ondersteuning op stedenbouwkundig en verkeerskundig vlak.

Zowel voor overheden als private ondernemingen staan wij in voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, streefbeelden, haalbaarheidsstudies, inrichtingsschetsen, mobiliteitsplannen en MOBER’s …

Breendonk - Wegenis en riolering

Talboom legde een groot aantal straten in het centrum van Breendonk opnieuw aan. De werken omvatten onder meer de aanleg van collectoren en rioleringen, de constructie van overstorten en pompgemalen, de vernieuwing van wegenis en de aanleg van fiets- en voetpaden.

  • 2005

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons