Ruimte en mobiliteit

Ons creatief team combineert verschillende ontwerpdisciplines waaronder architectuur, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en verkeerskunde. Wij geven ondersteuning op stedenbouwkundig en verkeerskundig vlak.

Zowel voor overheden als private ondernemingen staan wij in voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, streefbeelden, haalbaarheidsstudies, inrichtingsschetsen, mobiliteitsplannen en MOBER’s …

Boom - Ontwikkeling Rupelkaai

Talboom richtte samen met Archidee het publieke domein van de Rupelkaai in Boom opnieuw in. We versterkten de beleving van en aan het water via de vernieuwing en verbreding van de dijk met eigentijds straatmeubilair en de heraanleg van het plein

  • 2007

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons