Ruimte en mobiliteit

Ons creatief team combineert verschillende ontwerpdisciplines waaronder architectuur, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en verkeerskunde. Wij geven ondersteuning op stedenbouwkundig en verkeerskundig vlak.

Zowel voor overheden als private ondernemingen staan wij in voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, streefbeelden, haalbaarheidsstudies, inrichtingsschetsen, mobiliteitsplannen en MOBER’s …

Dendermonde - Herinrichting scholenas

Talboom werkte een globale visie uit op de herinrichting van de scholenas in de binnenstad van Dendermonde. We realiseerden een goed herkenbare infrastructuur om de verkeersveiligheid voor het schoolgaand verkeer te verhogen.

  • 2011

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons