Milieuadvies en –vergunningen

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Onze medewerkers zijn steeds op de hoogte van de laatste veranderingen. Zo zijn wij in staat om u te adviseren om uw bedrijfsvoering af te stemmen op de wetgeving.

Wij hebben een ruime ervaring met het verlenen van milieuadvies en het uitvoeren van milieuaudits.

Wij geven ook gespecialiseerd advies over afvalwaterzuivering voor zowel de industriële sectoren als de publieke sector.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van milieuvergunningsaanvragen en externe milieucoördinatie. Wij kennen onze weg in het doolhof van reglementen, heffingen en subsidies, en de administratie die daarmee gepaard gaat.

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons