Puurs – Nieuwbouw Beyers Koffie

Totaalopdrachten

Talboom stond in voor het hele nieuwbouwproject met 4 verdiepingen kantoren, productiehallen voor koffiebranderij, opslagruimtes voor koffie en verpakkingsmateriaal, technische lokalen, parkeerterreinen, riolering en ondergrondse waterzuiveringsinstallatie.

  • 2009