Breendonk - Wegenis en riolering

Ruimte en mobiliteit

Talboom legde een groot aantal straten in het centrum van Breendonk opnieuw aan. De werken omvatten onder meer de aanleg van collectoren en rioleringen, de constructie van overstorten en pompgemalen, de vernieuwing van wegenis en de aanleg van fiets- en voetpaden.

  • 2005