Non-stop hoofdroute Stationsomgeving Opwijk

Het project omvat het herstel van het originele tracé van de Leirekensroute tussen de Kouterlaan en het kruispunt Leireken – Kemmeken (ca. 1,5km). Dit traject valt samen met het tracé van de Leirekensroute op het ‘Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk’. De aanleg van een fietspad tussen Kouterlaan en Fabriekstraat kadert binnen de herinrichting van de stationsomgeving en werd reeds goedgekeurd binnen de PAC op 15/12/2009. Het tracé gelegen tussen Fabriekstraat en Kemmeken werd op de PAC gebracht als addendum aan dit dossier en goedgekeurd op 22/06/2010.