VUB studentenflats XY nieuwbouw

Totaalopdrachten

Talboom Group wint samen met Conix Architects prestigieuze wedstrijd voor de Vrije Universiteit Brussel. De VUB bouwt een duurzaam, ecologisch en toekomstgerichte campus met 650 nieuwe studentenkamers, 11 nieuwe auditoria, onderzoeksruimtes, een raadzaal, publieke voorzieningen en culturele infrastructuur. Talboom is verantwoordelijk voor de stabiliteit en duurzame technieken. “De functiemenging van onderwijs, onderzoek, cultuur, wonen, werken en ontspannen creëert een integrale campus waar zowel eenheid als diversiteit een plaats krijgen. Het ontwerp is in volle uitvoering.