Bornem - Heraanleg parking Eikevliet

Het project omvat de heraanleg van een bestaande parking te Eikevliet, bereikbaar via een zijtak van de Karel Suykensstraat. Ten zuiden van de parking werd de voetgangersdoorsteek tussen parking en Karel Suykensstraat heringericht.

  • 2010