Boom - Ontwikkeling Rupelkaai

Ruimte en mobiliteit

Talboom richtte samen met Archidee het publieke domein van de Rupelkaai in Boom opnieuw in. We versterkten de beleving van en aan het water via de vernieuwing en verbreding van de dijk met eigentijds straatmeubilair en de heraanleg van het plein

  • 2007