Puurs - Aanleg centrum fase 1

De herinrichting van het centrum van Puurs gebeurde in drie fases. Stramien stond in voor het stedenbouwkundig ontwerp van de bovenbouw van fase 1. Talboom zorgde voor het technisch ontwerp, de opvolging en de leiding van de diverse werken.

  • 2007