Putte - Heraanleg Leuvensebaan en zijstraten

Dit project behelst de volledige heraanleg van de Leuvensebaan, en de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraten. De Leuvensebaan is een lokale verbindingsweg, welke door open agrarisch gebied loopt. De lengte van het tracé is 2,7km.