Berendrechte - Effluentgracht

Het gecollecteerde vuil water afkomstig van de Aquafin - Collector Zandvliet - Berendrecht, wordt via een overstortconstructie in het Booswegske afgeleid naar de aanwezige RWZI en vervolgens af naar de Opstalbeek (ter hoogte van de Oude Broekstraat).

  • 2010