Bonheiden - Omgeving Zwarte Leeuwstraat

Talboom richtte de openbare ruimte in de Zwarte Leeuwstraat opnieuw in. De aanleg van een plein zorgde voor verbeterde zichtbaarheid van de schoolomgeving en voor een meer gestructureerd parkeergebeuren. De heraanleg van de weginfrastructuur bracht meer veiligheid.

  • 2009