Schilde - Waterstraatse Velden

Wegen en openbaar vervoer

Talboom legde enkele straten in Schilde opnieuw aan. De werken omvatten naast de heraanleg van wegverharding in KWS, kruispunten, fietspaden en opritten, ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de doorpersing van de Turnhoutsebaan en de heraanleg van grachten.

  • 2007