Puurs – Collector Ruisbroek

Wegen en openbaar vervoer

Talboom voorzag verschillende straten in Ruisbroek van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, een aansluiting op de waterzuivering, ondergrondse leidingen en nieuwe openbare verlichting. Rij- en wandelzones en inplanting van bomen vergrootten de veiligheid voor fietsers en voetgangers

  • 2009