Schilde - Philippedreef, Epicialaan, e.a.

Wegen en openbaar vervoer

Talboom legde enkele straten in Schilde opnieuw aan. De werken omvatten de wegverharding, de inplanting van verkeersdrempels, de heraanleg van de grachten, de heraanleg van opritten, de heraanleg van bermen en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

  • 2007