Gent - Wegenis Pynaert- en Scheldekaai

Omgeving en verkavelingen

Talboom legde een gescheiden rioolstelsel aan en vernieuwde de wegenis. Met verschillende materialen realiseerden we een woonerf en parkeervakken. Via een zitmuur, een kadeverlaging en een houten terras halen we de link met de Schelde aan. We bewaarden de monumentale platanenrij.

  • 2012