Willebroek - Centrum Fase 2 Dr. Persoonslaan

Wegen en openbaar vervoer

Van het vroegere verkeerskluwen is vandaag in het cenrtrum van Willebroek niets meer te merken. Door beperking van de verkeersruimte konden drie deelruimten worden onderscheiden met een eigen thema: een kleurrijke bloemenvijver onder de watertoren, het park aan de schoolingang dat uitnodigt tot veelvuldig gebruik en een attractief waterplein nabij handel en horeca aan de Van Landeghemstraat. SB Talboom stond in voor de gesubsidieerde rioleringswerken en de technische uitwerking en opvolging van de werken.

  • 2011