Puurs - Verkaveling Keulendam

Omgeving en verkavelingen

Talboom legde de gemeentelijke verkaveling Keulendam in Puurs aan. De werken omvatten de aanleg van de wegenis, het behoud van het bestaande grachtenstelsel, de kruising van de wegenis met het grachtenstelsel en de inplanting van een centraal gelegen groen speelterrein en plein.

  • 2005