Sanering Antwerpse Ruien

Riolering en afkoppelingen

Bezinking en verdamping van afvalwater tastten de bodem en de gewelven van de 19e-eeuwse Antwerpse ruien aan. Via aparte, DWA-kanalen voor het afvalwater loste Talboom deze problemen op. Het afvalwater wordt nu rechtstreeks naar de collector gevoerd.

  • 2010